Dywidendy, akcje, kryptowaluty

Ja doradzam, opiniuję i przygotowuje rozwiązania. Ty oszczędzasz czas, nerwy i mnóstwo pieniędzy. 

Jeśli osiągasz dochody ze źródeł podlegających odrębnym przepisom, zapraszam na konsultacje. Pomagam rozliczyć dochody uzyskane z:

 • sprzedaży kryptowalut,
 • tytułu dywidendy w spółce,
 • obrotu papierami wartościowymi,
 • sprzedaży przedsiębiorstw,
 • praw autorskich i patentowych,
 • każdego innego legalnego źródła.

W polskim prawie istnieje dużo wyjątków od reguły, którą jest rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Tam gdzie są one wyraźnie określone, nie powinni mieć Państwo trudności z rozliczeniami podatkowymi. 

Zapraszam natomiast do kancelarii zawsze wtedy, gdy przepisy nie dają jasnej odpowiedzi w jaki sposób zakwalifikować przychody z danego źródła. 

Jeśli osiągasz dochody ze źródeł podlegających odrębnym przepisom, zapraszam na konsultacje. Pomagam rozliczyć dochody uzyskane z:

 • sprzedaży kryptowalut,
 • tytułu dywidendy w spółce,
 • obrotu papierami wartościowymi,
 • sprzedaży przedsiębiorstw,
 • praw autorskich i patentowych,
 • każdego innego legalnego źródła.

W polskim prawie istnieje dużo wyjątków od reguły, którą jest rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Tam gdzie są one wyraźnie określone, nie powinni mieć Państwo trudności z rozliczeniami podatkowymi. 

Zapraszam natomiast do kancelarii zawsze wtedy, gdy przepisy nie dają jasnej odpowiedzi w jaki sposób zakwalifikować przychody z danego źródła. 

Zapraszam do zadawania wszelkich pytań