Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zuzanna Umińska Doradca Podatkowy z siedzibą w Gdyni (81-256), ul. Stoigniewa 25/A/7, NIP: 5711656513.

Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług doradztwa podatkowego na podstawie złożonego zamówienia lub zawartej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikających z przepisów prawa.

Jeżeli do prawidłowego wykonania usługi niezbędna będzie współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi (biuro rachunkowe, kancelaria prawna itp.), Państwa dane osobowe zostaną przekazane takim podmiotom w zakresie i na warunkach przewidzianych w umowie zawartej z tymi podmiotami.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia danych osobowych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu zarządzania powyższymi prawami, proszę o kontakt mailowy.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.